CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Contact Us


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE

Address:
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
Mobile:
0917 . 970 . 618
Email:
minhhai@gmail.com
Account Number 1:
711a10653563 | Bank : Bank Branch viettin Da Nang | Account holder name : ANH LE TRUNG
Account Number 2:
0041000225952 | Bank : DA NANG VIETCOMBANK | Account holder name : ANH LE TRUNG