CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Product


DAIWA VERTICE 97S

Qualtity :

440,000 VNĐ

TÊN HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
Chưa có thông tin
TÊN SẢN PHẨM LENGHT WEIGHT LẶN SÂU HOOK RING TYPE
VERTICE 97S 97mm 15.5g 50-100cm

ST-46 #4

3 Sinking

Related Products

340,000 đ

390,000 đ

300,000 đ

340,000 đ

330,000 đ

260,000 đ