CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Product


HARDCORE FINTAIL DART 90 SPECIAL

Qualtity :

420,000 VNĐ

TÊN HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
Chưa có thông tin
TÊN SẢN PHẨM LENGHT WEIGHT TYPE HOOK RING
HARDCORE FINAL DART 90 SPECIAL 90mm 20g Sinking #4 #2

Related Products

340,000 đ

390,000 đ

300,000 đ

340,000 đ

330,000 đ

260,000 đ

440,000 đ