CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Product


RAPALA MAGNUM CDMAG 18

Qualtity :

Call: 0917970678

HÌNH ẢNH MODEL MÃ MÀU GIÁ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
CDMAG18 FT 300.000 đồng HẾT HÀNG
CDMAG18 YFU 340.000 đồng HẾT HÀNG
CDMAG18 WHU 340.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 SRD 300.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 S 300.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 RHU 340.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 RH 300.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 HPU 340.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 GM 300.000 đồng CÒN HÀNG
CDMAG18 GFR 300.000 đồng CÒN HÀNG

Related Products

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ