CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Japan MARUTO CHINU

Số lượng :

23,000 VNĐ

Lưỡi câu Japan MARUTO CHINU chuyên cá Hanh (Tráp) và câu ISO
* size #0.3; 0.6;0.8;1.0 và 2.0

Sản Phẩm Liên Quan

200,000 đ

110,000 đ