CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


JOCKIE JACKALL 120F

Số lượng :

330,000 VNĐ

TÊN HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
Chưa có thông tin

Jokie Jackall - màu chuẩn cho lure nước lợ, nước ngọt

Tên sản phẩm Length Weight Type
Jockie 120F 120mm 15.3g Floating

Sản Phẩm Liên Quan

340,000 đ

390,000 đ

300,000 đ

340,000 đ

260,000 đ

440,000 đ