CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Liberty Seabass

Số lượng :

Call: 0917970678

*Liberty Seabass 90ML giá 1.500.000 đồng.
*Liberty Seabass 96M giá 1.600.000 đồng.

Sản Phẩm Liên Quan

1,230,000 đ

Call: 0917970678đ

3,060,000 đ

Call: 0917970678đ