CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Liên Hệ


CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE

Địa chỉ:
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
Số điện thoại:
0917 . 970 . 618
Email:
minhhai@gmail.com
Số tài khoản 1:
711a10653563 | Ngân hàng: VietTin Bank Chi nhánh Đà Nẵng | Tên chủ tài khoản: LÊ ANH TRUNG
Số tài khoản 2:
0041000225952 | Ngân Hàng: VIETCOMBANK ĐÀ NẴNG | Tên chủ tài khoản: LÊ ANH TRUNG