CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Lưỡi Chinu #1

Số lượng :

110,000 VNĐ

Lưỡi Chinu #1 chuyên câu hanh (tráp)

Sản Phẩm Liên Quan

200,000 đ

23,000 đ