CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Lưỡi SODE KOREA

Số lượng :

30,000 VNĐ

Bắt hanh, tranh thủ bắt giò....
1. Lưỡi câu Korea chuyên cá dò, cá liệt, cá móm, cá đục...
2. Rường câu dò Vietnam Handmade

Sản Phẩm Liên Quan

200,000 đ

23,000 đ

110,000 đ