CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


NEW BG

Số lượng :

Call: 0917970678

MODEL GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

BG4000

2.500.000 ĐỒNG CÒN HÀNG
BG4500

2.700.000 ĐỒNG

CÒN HÀNG

BG5000 2.700.000 ĐỒNG

CÒN HÀNG

BG6500 2.900.000 ĐỒNG

CÒN HÀNG

BG8000

2.900.000 ĐỒNG

CÒN HÀNG

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

4,860,000 đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

1,655,000 đ

2,730,000 đ

Call: 0917970678đ