CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Ocea Conquest 301HG

Số lượng :

Call: 0917970678

– Line Capacity PE(No./m): 2/380, 3/240. 4/170
– Gear Ratio: 6.2
– Max Drag (Kg): 7.0
– Bearing: 10/1.
MADE IN JAPAN.

– Line Capacity PE(No./m): 2/380, 3/240. 4/170
– Gear Ratio: 6.2
– Max Drag (Kg): 7.0
– Bearing: 10/1.
MADE IN JAPAN.

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

2,530,000 đ