CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SALTIGA 5000H

Số lượng :

Call: 0917970678

Length (cm)

Gear ratio Prudent Maximum drag force (kg) Standard winding yarn amount
(PE No.-m)
Bearing ball / roller
121 5.7  625  15 4-400/5-300/6-250 13 / 1

 

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

4,860,000 đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

1,655,000 đ

2,730,000 đ