CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SHIMANO BOATGAME

Số lượng :

Call: 0917970678

SIZE GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
PP-F52N #0.6 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F52N #0.8 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F52N #1.0 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F52N #1.5 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F52N #2.0 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F52N #3.0 150m 450.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #1.0 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #1.5 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #2.0 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #3.0 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #4.0 300m 800.000 đồng CÒN HÀNG
PP-F72N #5.0 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG
PP-F72N #6.0 300m 800.000 đồng HẾT HÀNG

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ