CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SHIMANO KAIRIKI SX8

Số lượng :

Call: 0917970678

TÊN HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
Chưa có thông tin
TÊN SẢN PHẨM ĐỘ DÀI MÀU  ĐƯỜNG KÍNH (mm) LỰC TREO (kg)
KAIRIKI SX8 8LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.10 3.6
KAIRIKI SX8 10LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.15 4.5
KAIRIKI SX8 15LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.16 6.8
KAIRIKI SX8 20LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.18 9.1
KAIRIKI SX8 30LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.25 13.6
KAIRIKI SX8 40LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.28 18.1
KAIRIKI SX8 50LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.33 22.7
KAIRIKI SX8 60LB 150m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.36 27.2
KAIRIKI SX8 80LB 150m / 300m MANTIS GREEN / STEEL GRAY 0.41 36.3

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ