CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SHIMANO OCEA JIGGER 1501HG LEFT HANDLE

Số lượng :

Call: 0917970678

TÊN HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
Chưa có thông tin

*Weight 390g
*Gear 6.3:1
*Maximum drag:7.0 Kg
*Handle turn: 97cm
*Ball bearing: 8
*Roller bearing: 1
*Line capacity :20lb-500m、25lb-400m、30lb-200m (PE)

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

2,530,000 đ

Call: 0917970678đ