CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SILENT ASSASSIN 129S AR-C

Số lượng :

450,000 VNĐ

HÌNH ẢNH MÀU SẮC GIÁ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
01T 450.000 đồng CÒN HÀNG
02T 450.000 đồng CÒN HÀNG
03T 450.000 đồng HẾT HÀNG
04T 450.000 đồng HẾT HÀNG
05T 450.000 đồng HẾT HÀNG
06T 450.000 đồng HẾT HÀNG
07T 450.000 đồng HẾT HÀNG
08T 450.000 đồng HẾT HÀNG
09T 450.000 đồng CÒN HÀNG
10T 450.000 đồng CÒN HÀNG
11T 450.000 đồng HẾT HÀNG
12T 450.000 đồng HẾT HÀNG
TÊN SẢN PHẨM LENGHT WEIGHT NÉM XA TYPE
SILENT ASSASSIN 129S AR-C 129mm 24g 70m Sinking

Sản Phẩm Liên Quan

340,000 đ

390,000 đ

300,000 đ

340,000 đ

330,000 đ

260,000 đ

440,000 đ