CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


SILENT ASSASSIN 99F AR-C

Số lượng :

390,000 VNĐ

HÌNH ẢNH MODEL GIÁ TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
01T 390.000 đồng CÒN HÀNG
02T 390.000 đồng CÒN HÀNG
03T 390.000 đồng HẾT HÀNG
04T 390.000 đồng HẾT HÀNG
05T 390.000 đồng HẾT HÀNG
06T 390.000 đồng HẾT HÀNG
07T 390.000 đồng HẾT HÀNG
08T 390.000 đồng HẾT HÀNG
09T 390.000 đồng CÒN HÀNG
10T 390.000 đồng CÒN HÀNG
11T 390.000 đồng HẾT HÀNG
12T 390.000 đồng HẾT HÀNG
TÊN SẢN PHẨM LENGHT WEIGHT NÉM XA LẶN SÂU TYPE
SILENT ASSASSIN 99F AR-C 99mm 14g 61m

30-80cm

Floating

Sản Phẩm Liên Quan

340,000 đ

390,000 đ

300,000 đ

340,000 đ

330,000 đ

260,000 đ

440,000 đ