CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Stella SW 8000HG

Số lượng :

Call: 0917970678


"Quyền lực Tuyệt đối" là mục tiêu của New Stella SW . Shimano sử dụng các công nghệ mới nhất và sáng tạo nhất để chế tác nên tuyệt phẩm máy câu này.

Sản Phẩm Liên Quan