CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


Treble Hook HH-521

Số lượng :

90,000 VNĐ

Lưỡi ba tiêu #2/0

Sản Phẩm Liên Quan