CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


VANQUISH 4000XG

Số lượng :

Call: 0917970678

Tốc độ vòng quay Lực kéo (kg)

Trọng lượng (g)

Sức chứa dây (mm/m) Số Bi

6.2

11 245 0.31:170 /  0.33:150 / 0.37:125 13
Tốc độ vòng quay Lực kéo (kg)

Trọng lượng (g)

Sức chứa dây (mm/m) Số Bi

6.2

11 245 0.31:170 /  0.33:150 / 0.37:125 13

Sản Phẩm Liên Quan

4,860,000 đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

1,655,000 đ

2,730,000 đ

Call: 0917970678đ