CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HẢI TACKLE
67 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, TP-Đà Nẵng
0917 . 970 . 678

Sản Phẩm


VARIVAS VERMAX VLS Float PINK 150m

Số lượng :

Call: 0917970678

TÊN SẢN PHẨM GIÁ BÁN TÌNH TRẠNG SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #1.5 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #1.75 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #2 240.000 đồng CÒN HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #2.5 240.000 đồng CÒN HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #3 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #4 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #5 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #6 240.000 đồng HẾT HÀNG
VERMAX Iso VLS Float PINK #8 240.000 đồng HẾT HÀNG
TÊN SẢN PHẨM ĐƯỜNG KÍNH (mm) LỰC TREO (kg)
VERMAX Iso VLS Float PINK #1.5 0.205 4
VERMAX Iso VLS Float PINK #1.75 0.022 4.5
VERMAX Iso VLS Float PINK #2.0 0.223 5
VERMAX Iso VLS Float PINK #2.5 0.26 6
VERMAX Iso VLS Float PINK #3 0.285 7
VERMAX Iso VLS Float PINK #4 0.33 9
VERMAX Iso VLS Float PINK #5 0.37 11
VERMAX Iso VLS Float PINK #5 0.405 13
VERMAX Iso VLS Float PINK #8 0.470 18

 

Sản Phẩm Liên Quan

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ

Call: 0917970678đ